Humate xanh – TOBA Can 5L

Humate xanh can 5L Toba chuyên cây ăn trái và rau màu, là phân hữu cơ sinh học, bổ sung nguồn dinh dưỡng thiết yếu giúp cây trồng phát triển tốt.

 

Danh mục: