Brightstar 25SC – Thuốc Điều Hòa Sinh Trưởng Cây Trồng

TÊN SẢN PHẨM: Brightstar 25SC – Thuốc Điều Hòa Sinh Trưởng Cây Trồng

QUY CÁCH:

  • Chai 250 ml, 500 ml, 1 lít

THÀNH PHẦN:

Paclobutrazol ……. 250 g/l.

Phụ gia …….. vừa đủ 1 lít.

PHÂN PHỐI: Công ty Hợp Trí

HOTLINE:  0901.21.25.26 (Mr. Sáng) – 0968.933.157 (Mr. Hùng)