Máy đo pH và độ ẩm DM 15 – Nhật Bản

Máy đo pH và độ ẩm DM 15 là một thiết bị chuyên được sử dụng để cho độ pH của đất trong nông nghiệp. Từ đó, xác định độ pH và độ ẩm đất để có biện pháp khắc phục kịp thời ổn định độ pH của đất về chỉ số mong muốn.