Kali Nitrat – KNO3 Haifa

Kali Nitrat – KNO3 Haifa được nhập khẩu trực tiếp từ Israel, một sản  phẩm có nguồn kali cao nhất trong  giá trị dinh dưỡng của phân bón. Muilti-K có chứa 100% chất dinh dưỡng thực vật – kali và nitrat-nitơ (N-NO3), đồng thời nó cũng là  loại phân bón không chứa clorua, natri hay bất kỳ chất độc hại nào đối với cây trồng.