THUỐC DIỆT MỐI ALTRISET CAO CẤP Altriset 200SC

  • Tên sản phẩm : THUỐC DIỆT MỐI ALTRISET
  • Thành phần chính: Chlorantraniliprole 200g/L
  • Quy cách: 100ml.
  • Công ty hợp Trí