RIDOZEB 72WP – THUỐC TRỪ BỆNH

TÊN SẢN PHẨM: RIDOZEB 72WP – THUỐC TRỪ BỆNH

QUY CÁCH: Gói 100g, 500g

PHÂN PHỐI: Công Ty Cổ Phần Nông Dược H.A.I

HOTLINE: 0901.21.25.26 (Mr. Sáng) – 0968.933.157 (Mr. Hùng)