THUỐC TRỪ BỆNH TRIO SUPER 70 WP

Công dụng chính Thuốc trừ nấm
Quy cách gói 40g và gói 100g
Hoạt chất – Tricyclazole … 40% W/w

– Isoprothiolane … 30% W/w

Thương hiệu Tân Thành
Danh mục: