Thuốc trừ bệnh Vimonyl 72WP

Tên thương mại: Vimonyl 72WP

Hoạt chất: metalaxyl 8% w/w + mancozeb 64% w/w

Quy cách: gói 100g

Phân phối: Công ty cổ phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam (VIPESCO)