Thuốc trừ bệnh Antracol 70WP, áo giáp bảo vệ cây trồng

Thành phần:

Propineb: 700 g/kg

Phụ gia: 300 g/kg

Khối lượng tịnh: 100g, 1kg

Phân phối: Bayer Việt Nam