Amistar 250 SC thuốc trừ nấm bệnh thế hệ mới

TÊN SẢN PHẨM:  Amistar 250 SC
QUY CÁCH:  Chai 100ml
THÀNH PHẦN: Azoxystrobin
HOTLINE: 0901.21.25.26 – 0901.21.24.26