Amistar Top 325 SC thuốc trừ nấm bệnh trên cây trồng

Công dụng chính Phòng trừ một số nấm bệnh như đạo ôn, khô vằn, thán thư, rỉ sắt, phấn trắng, đốm lá lớn.
Quy cách 100ml
Hoạt chất 200g/L Azoxystrobin + 125g/L Difenoconazole
Liều dùng 250 – 300ml/ha
Thương hiệu Syngenta