Thuốc trị bệnh Ridomil Gold 68WG

TÊN SẢN PHẨM: Thuốc trừ bệnh Ridomil Gold 68WG

QUY CÁCH: Túi 100g, 1kg

THÀNH PHẦN: 

Thành phần: hoạt chất Metalaxyl M 40g/L + Mancozeb 640g/L.

HOTLINE: 0901.21.25.26 – 0909.532.129