CONFIDOR 100 SL – Thuốc trừ côn trùng

TÊN SẢN PHẨM: Confidor100SL

QUY CÁCH: Chai 100ml

THÀNH PHẦN: 

Imidacloprid……100g/l

HOTLINE: 0901.21.25.26 – 0909.532.129