Thuốc Cruiser Plus 312.5FS – Xử lý hạt giống hiệu quả

  • Tên thương mại: Cruiser Plus 312.5FS
  • Thành phần:262,5g/L Thiamethoxam + 25g/L Difenoconazole + 25g/L Fludioxonil
  • Dạng thuốc: Dạng lỏng
    Quy cách: 50ml, 10ml
    Sản xuất: Syngenta