Thuốc trừ sâu Thiamax 25WG – Thấm sâu nhanh, lưu dẫn mạnh

  • Tên thương mại: THIAMAX 25WG
  • Hoạt chất: Thiamethoxam : . . . . 250 g/kg.
  • Quy cách: 4g, 20g
  • Thương hiệu: Công ty cổ phần đầu tư Hợp Trí