Hợp Trí NPK 7-5-44+TE – Tăng đậu trái, trái lớn nhanh, mẫu mã đẹp

TĂNG KHẢ NĂNG RA HOA- ĐẬU TRÁI

TRÁI LỚN – CHẮC RUỘT – MÀU ĐẸP – NGON CƠM

 

Danh mục: