Phân bón lá vi lượng Zintrac – Bổ sung vi lượng Kẽm tối ưu

KẼM 40% – XANH LÁ, TĂNG QUANG HỢP, TĂNG SỨC CHỐNG CHỊU

 

Danh mục: