Siêu kali 7-5-44 – Phân bón hỗn hợp cao cấp

  • Sản phẩm: Siêu kali 7-5-44
  • Thành phần: NPK: 7-5-44
  • Phân phối:Công ty Cổ Phần Sinh Học Mekong

 

Danh mục: