Hợp Trí Organo TE – Phân bón lá trung vi lượng

BÔNG TO – TRÁI LỚN
XANH TAI – MÀU ĐẸP
KHÔNG LEM TRÁI

Danh mục: