Hợp Trí Boroca – Chống rụng hoa, tăng đậu trái

  • Chống rụng hoa – trái non – tăng đậu trái
  • Chống nứt trái – thối trái – khô trái do thiếu Canxi & Bo

 

Danh mục: