Khổ qua OP TN1

Khối lượng / số hạt 10gr
Tỷ lệ nảy mầm ≥ 75%
Thời vụ trồng Quanh năm
Thời gian thu hoạch 36-45 ngày sau gieo
Danh mục: