Tricô ĐHCT 500G

Chế phẩm vi sinh trừ bệnh có chứa Trichoderma spp. Đây là một loại vi nấm được phân lập từ đất, thường hiện diện ở vùng chung quanh hệ thống rễ cây. Trichoderma spp. có khả năng ký sinh và đối kháng trên nhiều loại nấm bệnh cây trồng.

 

Danh mục: