Phân hữu cơ Organic Booster – Sản phẩm cao cấp từ Australia

Tên sản phẩm: Organic Booster

Thành phần:

Chất hữu cơ: 65%                   Đạm tổng số(Nts): 2,8%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2,0%, Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2,9%

Tỷ lệ C/N: 10,5 ; Độ ẩm: 25%   –    pH: 5

Quy cách: Bao 25kg