Xô tưới Đạm Tôm cho cây trồng

TÊN SẢN PHẨM: Xô tưới Đạm Tôm

QUY CÁCH: Xô 20kg

THÀNH PHẦN: 

  • Với thành phần hữu cơ sinh học, trong đó chitosan là một hoạt chất chính và được sản xuất theo công nghệ thủy phân mới, chiết xuất từ vỏ tôm.
  • (%)N: 1; P2O5: 1; K2O: 1
  • (ppm) Mg:50; B: 50; Fe: 50; Mn: 50; Cu: 50; Zn: 50; α-NAA: 50; Chitosan: 50
  • Phụ gia vừa đủ: 100%

HOTLINE: 0901.21.25.26 – 0909.532.129