PHÂN HỮU CƠ ORGANIC GOLD

  • Bao bì:PP trắng
  • Hạt phân:dạng viên màu đen
  • Phương thức bón:bón rễ (Dùng bón lót hoặc bón thúc).
  • Khối lượng tịnh:25kg