Cabrio Top 600WG – Đặc trị nấm bệnh cho cây trồng

Tên thương mại: CABRIO TOP 600WG

Hoạt chất: Metiram : 550g / kg; Pyraclostrobin: 50g / kg.

Quy cách: 100g

Thương hiệu: D-BASF