Thuốc trừ bệnh Eddy 72WP – Đặc trị mốc sương, thán thư

  • Tên thương mại: EDDY 72WP
  • Hoạt chất: Cuprous oxide …………………600 g/kg, Dimethomorph ………………120 g/kg
  • Thương hiệu: Hợp Trí