Thuốc trừ sâu Dupont Prevathon 5SC – Sản phẩm công nghệ Nhật Bản

Tên thương mại: Dupont Prevathon 5SC

Hoạt chất:Chlorantraniliprole …. 5%(w/w), phụ gia…….95%

Quy cách: gói 15ml

Phân phối: Công ty Du Pont Việt Nam