Norshield 86.2 WG thuốc trừ nấm bệnh cho cây trồng

Công dụng chính Phòng trị thán thư, khô trái, đen trái, khô cành.
Khối lượng 50g
Hoạt chất Cuprous Oxide …. 86,2% w/w (75% Đồng nguyên chất).
Liều dùng 1g cho 1 Lít nước
Thương hiệu Hợp Trí