Thuốc trừ bệnh Filia 525SE

  • Tên thương mại: FILIA 525SE
  • Hoạt chất: 400g/L Tricyclazole +125g/L Propiconazole
  • Dạng thuốc: Dạng lỏng
  • Qui cách : 250ml, 100ml, 20ml
  • Sản xuất: Syngenta