Thuốc trừ bệnh Polyram 80WG – Đặc trị thán thư, sương mai

  • Tên thương mại: Polyram 80WG
  • Hoạt chất: Metiram complex 80%
  • Đóng gói: gói 100g
  • Phân phối: Công ty BASF Việt Nam