THUỐC TRỪ BỆNH TRI 75 WG

Công dụng chính Thuốc trừ nấm
Quy cách gói 30g và gói 100g
Hoạt chất Tricyclazole … 75% W/w
Thương hiệu Tân Thành