Vimatox 1.9 EC thuốc trừ sâu sinh học

Công dụng chính Đặc trị nhện đỏ, sâu vẽ bùa, bọ trĩ
Quy cách 480ml
Thành phần Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90% + Avermectin B1b 10%)
Liều dùng 5 – 6ml pha cho 8 lít nước
Thương hiệu Vipesco