THUỐC TRỪ BỆNH UNITIL 32 WP

Công dụng chính Thuốc trừ nấm khuẩn
Quy cách Gói 40g
Hoạt chất – Kasugamycin … 2% W/w

– Tricyclazole … 30% W/w

Thương hiệu Tân Thành