Thuốc trừ sâu Nouvo 3.6EC

TÊN SẢN PHẨM: Thuốc trừ sâu Nouvo 3.6EC

QUY CÁCH: Chai 480ml

THÀNH PHẦN: 

Abamectin 36g/l

HOTLINE: 0901.21.25.26 – 0909.532.129