Hilton USA 320EC -Thuốc trừ cỏ tiền

TÊN SẢN PHẨM: Hilton USA 320EC -Thuốc trừ cỏ tiền

THÀNH PHẦN:

  • Pretilachlor 300g/l + Pyribenzoxim 20g/l
  • Phụ gia …………………………. vừa đủ 1 lít
  • (Có chứa chất an toàn Fenclorim)

QUY CÁCH: Chai 100ml, 500ml, 1 lít

PHÂN PHỐI: CÔNG TY HỢP TRÍ

HOTLINE: 0901.21.25.26 (Mr. Sáng) – 0968.933.157 (Mr. Hùng)