Phân bón lá NPK Bud Booster – Bổ sung NPK cân đối cho cây trồng

  • Cây trồng sinh trưởng khỏe
  • Tăng cường ra hoa kết trái
  • Tăng sức đề kháng bệnh hại, tăng năng suất & chất lượng
Danh mục: