Nativo 750WG – Đặc trị thán thư, phấn trắng hiệu quả

  • Tên thương mại: NATIVO 750WG
  • Hoạt chất: Trifloxystrobin 250g/kg; Tebuconazole 500g/kg
  • Quy cách: 60g, 6g
  • Phân phối: BAYER Việt Nam