Phân bón Đạm Cá Organic chất lượng.

TÊN SẢN PHẨM: Phân bón Đạm Cá Organic

QUY CÁCH: Chai 1 Lít

THÀNH PHẦN: 

Hữu cơ 25%; C/N 2.9; pH 7; tỷ trọng 1.1

Phụ gia bổ sung chứa 21 loại Amino Acid tổng > 45%.

HOTLINE: 0901.21.25.26 – 0909.532.129