Phân bón lá Hợp Trí Kali-phos – Lưu dẫn 2 chiều

  • Tên sản phẩm: Hợp Trí Kali-phos
  • Thành phần: P2O5 (hh) 25% – K2O 20%
  • Quy cách: chai 500ml
  • Sản xuất: Công ty cổ phần đầu tư Hợp Trí

 

 

Danh mục: