Hydrophos-Zn – Phân bón lá hỗn hợp PK

Tên sản phẩm: HYDROPHOS-ZN

Thành phần:

  • Phosphorus (P2O5 ) : 440 g/lít.
  • Potassium (K2O) : 75 g/lít.
  • Magnesium (MgO) : 67 g/lít.
  • Zinc (Zn) : 46 g/lít.

Thương hiệu: Công ty cổ phần đầu tư Hợp Trí

 

 

Danh mục: