Phân bón MAP-Haifa

Phân bón MAP haifa là phân bón nhập khẩu từ Israel, dạng phân bón tinh khiết, tan hoàn toàn trong nước sử dụng tưới nhỏ giọt hoặc phun qua lá cho tất cả các loại cây trồng.