SILSAU 3.6EC – ADC – Thuốc sâu sinh học

SILSAU 3.6 EC của Công ty ADC là sản phẩm thuốc trừ sâu sinh học.

Hiệu quả nhanh và an toàn với cây trồng.

Danh mục: