THUỐC TRỪ SÂU FENBIS 25EC

  • THUỐC TRỪ SÂU FENBIS 25EC.
  • Thành phần: Fenvalerate 3,5% w/w + Dimethoate: 21,5%w/w
  • Đặc trị BỊ XÍT, RỆP SÁP, BỌ TRĨ.
  • CÔNG TY CP BVTV SÀI GÒN.