Thuốc trừ bệnh Camilo 150SC – ADC

Thành phần:

  • Azoxystrobin:……………………….50g/lít
  • Hexaconazole:……………………….100g/lít
  • Phụ gia
Danh mục: