Thuốc trừ bệnh Sprayphos 620SL

TÊN SẢN PHẨM: Thuốc trừ bệnh Sprayphos 620SL

QUY CÁCH: Chai 1L

THÀNH PHẦN: 

Trong 1.000ml Phosphorous acid(dưới hai dạng muối

Mono potassium phosphonate va Di- Potassium phosphonate)…: 620 g/ lít

Phụ gia vừa đủ..: 1lít

HOTLINE: 0901.21.25.26 – 0909.532.129