Thuốc diệt chuột Storm 0.005%

Thuốc diệt chuột Storm 0.005%

  • THUỐC DIỆT CHUỘT ĐƠN LIỀU CHỐNG ĐÔNG MÁU THẾ HỆ MỚI
  • KHÔNG CẦN TRỘN THÊM MỒI
  • DIỆT CHUỘT NGAY TRONG LẦN ĂN BẢ ĐẦU TIÊN
Danh mục: