THUỐC TRỪ ỐC RADAZ 750WP

TÊN SẢN PHẨM: THUỐC TRỪ ỐC RADAZ 750WP

QUY CÁCH: Gói 35g, 70g, 100g

THÀNH PHẦN:

Niclosamide 700g/kg

Metaldehyde 50g/kg

Danh mục: