THUỐC TRỪ SÂU GLIM 270SC

Công dụng chính Thuốc trừ bệnh
Quy cách Chai 240ml, gói 35ml
Hoạt chất – Clothianidin  … 170g/l

– Chlorfluazuron … 100g/l

Thương hiệu Tân Thành