Thuốc trừ sâu rầy Conphai 10WP

TÊN SẢN PHẨM: Thuốc trừ sâu rầy Conphai 10WP

QUY CÁCH: gói 100g

THÀNH PHẦN: 

Imidacloprid 10% w/w

Chất phụ gia

HOTLINE: 0901.21.25.26 – 0909.532.129